ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Контакти

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

гр. Пловдив, 4003; ул. “Васил Левски” 248

e-mail: iraplv@abv.bg ; iraplv@yahoo.com

Директор

Гл. счетоводител

Ръководител експериментална дейност

Риболюпилна и експерименталните бази в село Триводици

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.