ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

​Лаборатория по хидрохимия

Провеждат се изследвания чрез прилагането на съвременни методи, като се определят параметрите: температура на водата; рН; разтворен във водата кислород; нивото на биогенните елементи; перманганатната окисляемост, комплексни физико – химични и санитарно -хигиенни изследвания и оценка качеството на водата в различен тип хидро – екосистеми използвани за целите на аквакултурата.

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.