ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Лаборатория по ихтиопатология

В лабораторията с диагностична цел се извършват паразитологични, микробиологични, имунологични и биохимични изследвания на кръв и кръвен серум (хемоглобин, общ белтък и кръвна захар). Извършват се микробиологични изследвания на вода. Изследват се инфекциозните и инвазионните паразитни болести при стопанските видове риби. Провеждат се микробиологични и имунологични изследвания.

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.