ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

РЪКОВОДСТВО

доц. д-р Ангелина Иванова

Директор

Донка Костадинова

Главен счетоводител

Максим Стоев

Началник отдел 'Експериментална дейност'

ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

предлага укрепнали личинки от европейски сом, бял амур, толстолб и шаран с гарантирано качество и произход. За заявки и повече информация на тел: 

032 / 95 60 33; 032 / 95 60 31; 0896 77 98 92; 0895 49 52 21.